Plaza Paket Sigortası

Anadolu Plaza Paket Sigorta Poliçesi ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile teminat altına alınabilecek faaliyet kolları aşağıda sunulmuştur.

Oto plazaları
Oto galerileri
Otomobil firmalarının servis istasyonları
Anadolu Plaza Paket Sigorta Poliçesi; işletmenize özel olarak oluşturulan teminatları, sunduğu geniş kapsamlı asistans hizmetleri ile işletmenizi ve çalışanlarınızı, üstelik çok ekonomik bir çözümle koruyor.

Plaza Paket Sigortası kapsamında sunulan teminatları öğrenmek için tıklayınız.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Yangın Sigortası Genel Şartları
- Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
- Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
- Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
- Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
- İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
- Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
- Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları
- Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
- Yangın Sigortası Klozları
- Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
- Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı Klozu
- Anadolu Hizmet “İşyeri” Kitapçığı

Yukarıda verilen dokümana "İlgili Dokümanlar (Genel Şartlar, Klozlar)" linkinden ulaşılabilir.

Plaza Paket Sigortası Teminatlar Hemen Altta Lütfen Tıklayınız !

DİĞER / EK BİLGİLER

DİĞER / EK BİLGİLER: 
Plaza Paket Sigortası Teminatlar

Anadolu Plaza Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Yer kayması
 • Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
 • Deprem
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar ağırlığı  
 • Sel, su baskını
 • Dahili su
 • Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları
 • İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • İş durması 
 • Alternatif işyeri değişikliği masrafları
 • Kira kaybı 
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
 • Bina sabit tesisat hırsızlık
 • Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı
 • Taşınan para hırsızlığı
 • Emniyeti suiistimal
 • Geçici adres-nakil
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Cam ve reklam panosu kırılması
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 • İşveren sorumluluk
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk
 • Fiziki zararlar
 • Emanete bırakılan araçlar
 • Hatalı tamir, bakım, montaj
 • Liftten düşme
 • Oto yıkama
 • Bedeni zararlar
 • Eksik sigorta klozu
 • Yeni değerinden ödeme teminatı
 • Enflasyon koruması
 • Kiracı tarafından yaptırılan hizmetlerin korunumu
 • Test sürüşleri
 • Yol kasko
 • Artan mali sorumluluk
 • Ferdi kaza 
 • Hukuksal koruma
 • Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
 • Anadolu Hizmet İşyeri yardım

Anadolu Plaza Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta'da limitsiz!)

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu kapsamında teminata dahildir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Su Hasarları

(Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

Eksik Sigorta Klozu

Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.  

Yeni Değerinden Ödeme Teminatı

Herhangi bir risk gerçekleştiğinde, ödemeleriniz riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden yapılır. Ödemede; eskime aşınma ve kullanımdan doğan herhangi bir kesinti uygulanmaz.

Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu

Sigortalının kiracı olması durumunda ve dekorasyon sigorta konusu için ayrıca teminat alınmamışsa; teminat kapsamına giren bir hasara ilişkin kiracı tarafından yaptırılan boya, badana, cila ve sabit dekorasyona ait masraflar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altındadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar 

Çalışanlarınıza ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dahil edilmiştir. 

Fiziki Zararlar Teminatı

Araçlar hariç olmak üzere, sigortalı kıymetlerde devrilme, çarpma, kırılma, düşme sonucu oluşacak hasarlar teminat altına alınmıştır.

Emanete Bırakılan Araçlara İlişkin Özel Şart

Üçüncü kişilere ait olup sigortalı işyerine bırakılmış bulunan araçlara ilişkin tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir.

Hatalı Tamir, Bakım, Montaj Teminatı

Sigortalının tamir, bakım, montajı hatalı olarak yapması nedeniyle aracın müşteriye teslim edilmesinden sonra, araçta oluşabilecek hasarlar ya da belirtilen hatalı işlemler nedeniyle aracın üçüncü kişilere vereceği zararlardan kaynaklanan sorumluluklar poliçede belirtilen limitle teminata dahil edilmiştir. 

Liftten Düşme Teminatı

Sigortalı işyerinde üzerinde çalışılan müşteri araçlarının liftten düşmeleri sonucu oluşan zararlardan dolayı sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri teminat kapsamındadır.

Oto Yıkama Teminatı

Sigortalı işyerinde gerçekleştirilen oto yıkama faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere verilebilecek zararlardan ötürü sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri teminat kapsamına eklenmiştir.

Yol Kasko Teminatı

Sigortalının kendisine tahsis edilen geçici plaka ile üretici firma ve ana bayiden satın aldığı sıfır model araçların teşhir mağazalarına ve/veya şubelerine yetkili kıldığı ehliyetli kişiler tarafından sevki sırasında, aracın yanması, çalınması, çarpma, çarpılma ve devrilme sonucu oluşabilecek zararlar teminata dahil edilmiştir.

Test Sürüşleri Teminatı

Sigortalının onarım/bakım amacıyla müşterilerden teslim aldığı ve muhafazasından sorumlu olduğu araçların, sigortalının yetkili kıldığı ehliyetli kişiler tarafından, riziko adresinden itibaren 25 km içerisinde yapılacak test sürüşlerinde hırsızlık hasarları hariç olmak üzere  çarpma, çarpılma, devrilme veya yanma sonucu oluşabilecek zararlar teminata dahil edilmiştir.

Artan Mali Sorumluluk

Teminat verilen aracın kullanılmasından doğan ve aracın işletenine ait olan hukuki sorumluluğu (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını) temin eder.